<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12667383\x26blogName\x3dYemek+Zevki\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yemekzevki.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yemekzevki.blogspot.com/\x26vt\x3d-1590075543538846687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YENİ ADRESİMİZ: yemekzevki.net. 10 saniye içinde yönlenmezseniz tıklayınız.


<$Blog4nts:

Blogger Nazlı..

<$Blogslm. biliyorum çok soru sordum ama merakımı bağışlayın, acemilik işte. sitenizde kaç kişi bulunuyor bölümünü nasıl indirdiniz. aşamalı biçimde anlatırnısıbız? teşekkürler...

<$BlogSalı, 07 Haziran, 2005 <$Blog 
Blogger melda..

<$BlogEstağfirullah.
http://www.neoworx.net/neocounter/index.php
adresinden yapabilirsiniz. Zaten site sizi ne yapacağınıza dair yönlendiriyor.

<$BlogSalı, 07 Haziran, 2005 <$Blog 
Blogger melda..

<$BlogMerhaba Nazlı. Dünkü cevabımdan sonra o siteden 14 günlük deneme süremin bittiğine dair bir uyarı geldi. Ayarlarını değiştiremeyecekmişim. Orjinal boyutları da sitenin genel görünmünü bozuyor, o yüzden sildim Eskisi gibi devam edebilmek için, ücretli üyelik gerekiyormuş. Belki daha sonra eklerim tekrar.

<$BlogÇarşamba, 08 Haziran, 2005 <$Blog 
Blogger Nazlı..

<$Bloganladım teşekkürler. ben bitane daha biliyorum ama oda ücretlidir muhtemelen. site fransızca olduğundan hiç birşey anlamadım
http://www.geo-loc.com/index.php

<$BlogÇarşamba, 08 Haziran, 2005 <$Blog 

Yorum Gönder Yorumlarınızı Yemekzevki.net üzerinden yapabilirsiniz.

BU SİTEDEKİ TARİFLERİN VE FOTOĞRAFLARIN İZİNSİZ KULLANIMI YASAKTIR.

Tahiroglu
 

zeytinyağlı enginar kayısılı salata kandil simidi telşehriyeli salata amerikansalatalı domates patlıcanlı biber çıraklar çöreği biber turşusu hasanpaşa köftesi yaprak sarma zeytinyağlı fasulye su böreği