<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12667383\x26blogName\x3dYemek+Zevki\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yemekzevki.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yemekzevki.blogspot.com/\x26vt\x3d-1590075543538846687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YENİ ADRESİMİZ: yemekzevki.net. 10 saniye içinde yönlenmezseniz tıklayınız.
<$Blog5.05.2005

<$Blog

çikolatalı kurabiye
Bu kurabiye de reçelli kurabiyenin aynısının, reçel yerine eritilmiş çikolata ile doldurulmuş olanı.


<$Blog2nts:

Blogger suTLukaHve..

<$Blog.sitenize de ilk defa giriyorum cok seker ve sicak.hyirli ugurlu olsun.cok cok hos olmus ellerinize saglik.eminim tadi cok guzeldir bir de mazleme listesi akrmasik degil ya en gseli o:)

<$BlogPazartesi, 16 Mayıs, 2005 <$Blog 
Blogger melda..

<$BlogBeğenmenize çok sevindim. Sitem daha çok yeni. İnşallah sizlerin de desteğiyle zamanla çeşitler artacak. Teşekkür ederim.

<$BlogPazartesi, 16 Mayıs, 2005 <$Blog 

Yorum Gönder Yorumlarınızı Yemekzevki.net üzerinden yapabilirsiniz.

BU SİTEDEKİ TARİFLERİN VE FOTOĞRAFLARIN İZİNSİZ KULLANIMI YASAKTIR.

Tahiroglu
 

zeytinyağlı enginar kayısılı salata kandil simidi telşehriyeli salata amerikansalatalı domates patlıcanlı biber çıraklar çöreği biber turşusu hasanpaşa köftesi yaprak sarma zeytinyağlı fasulye su böreği