<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12667383\x26blogName\x3dYemek+Zevki\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yemekzevki.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yemekzevki.blogspot.com/\x26vt\x3d8902545575044800413', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YENİ ADRESİMİZ: yemekzevki.net. 10 saniye içinde yönlenmezseniz tıklayınız.
<$Blog4.10.2007

<$Blog

Annemin arkadaşı Nagehan Teyze sitede daha önce tarifini verdiğim çokanatla yapılan ballı cornflakesi metro ile denemiş. Böyle de çok güzel olmuş.<$Blog4nts:

Blogger Nihan Aydin Koc..

<$Blogcoook guzellllllllllllllll harika olmussssssssssss bunlarrrrrrrr

<$BlogÇarşamba, 11 Nisan, 2007 <$Blog 
Anonymous Adsız..

<$Blogmelda hn
aynı tarif forumda (tarif defterinde) bomba adı altında verilmişti. Kızımın doğumgününde yaptım. Çocuklar çok beğenmişti.

<$BlogÇarşamba, 11 Nisan, 2007 <$Blog 
Blogger pelin..

<$Blogeline sağlık, çok güzel olmuş bende bunu sıklıkla yaparım oğlum da çok severek yiyor. bazen metro kullanıyorum bazen normal çikolata bazen de coco.. denilen hindistan cevizli çikolatalardan. benim denemem fazla metro kullanıldığında daha sert olduğu doğrultusunda . sevgiler

<$BlogÇarşamba, 09 Mayıs, 2007 <$Blog 
Blogger pelin..

<$Blogeline sağlık, çok güzel olmuş bende bunu sıklıkla yaparım oğlum da çok severek yiyor. bazen metro kullanıyorum bazen normal çikolata bazen de coco.. denilen hindistan cevizli çikolatalardan. benim denemem fazla metro kullanıldığında daha sert olduğu doğrultusunda . sevgiler

<$BlogÇarşamba, 09 Mayıs, 2007 <$Blog 

Yorum Gönder Yorumlarınızı Yemekzevki.net üzerinden yapabilirsiniz.

BU SİTEDEKİ TARİFLERİN VE FOTOĞRAFLARIN İZİNSİZ KULLANIMI YASAKTIR.

Tahiroglu
 

zeytinyağlı enginar kayısılı salata kandil simidi telşehriyeli salata amerikansalatalı domates patlıcanlı biber çıraklar çöreği biber turşusu hasanpaşa köftesi yaprak sarma zeytinyağlı fasulye su böreği